Twój koszyk

X

Brak produktów w koszyku.

Otrzymane granty

Granty na Eurogranty

Krótki opis projektu 

Pozyskane w konkursie Granty na Eurogranty środki pozwolą nam na przygotowanie wniosku konkursowego do EIC Accelerator (Open call) w ramach programu Horyzont Europa (ang. Horizon Europe) – unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027. Organizatorem konkursu jest Europejska Rada ds. Innowacji (ang. European Innovation Council – EIC). Zgodnie z informacjami podanymi przez EIC nabór wstępnych wniosków (short proposal) odbywa się w sposób ciągły. Planujemy złożenie pełnego wniosku (full proposal) w 2022 r., po uzyskaniu pozytywnej oceny short proposal.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w naborze do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa (planowany termin złożenia pełnego wniosku nastąpi w 2022 r.). Otrzymanie Eurograntu pozwoli nam na przeprowadzenie prac rozwojowych, wdrożenia i komercjalizacji rozwiązania tj. zaawansowanej platformy do prowadzenia spersonalizowanych planów (żywieniowych, treningowych) w obszarach rezyliencji i zdrowego stylu życia. Platforma umożliwi automatyczne profilowanie specjalistów w oparciu o kryteria klienta, oceny/opinie użytkowników oraz sztuczną inteligencję. Automatyczne dostosowanie specjalistów (dietetyków, fizjoterapeutów, trenerów personalnych i in.) rejestrujących się na platformie pozwoli na optymalizację sprzedaży detalicznej, zarówno spółki, jak i specjalistów. Klienci docelowo mają mieć możliwość weryfikacji produktów spożywczych wysokiej jakości. Potencjał projektu sprawia, że planujemy internacjonalizację naszej działalności.

Wartość projektu: 15 400 000zł

Wkład funduszy europejskich: 280 000zł